Thursday, January 04, 2007

iNteRneT mASih pRObLeMO

Talian internet masih lagi tidak pulih sepenuhnya dan sejak 2 hari lepas beberapa server dan website masih sukar untuk beroperasi seperti sediakala. Server blogspot juga masih lagi menghadapi masalah dan sejak tengah malam semalam saya tidak dapat membuat beberapa pindaan html. Ini menyebabkan penukaran lagu, pembaikian blog tidak dapat dilaksanakan termasuklah apa saja yang melibatkan penukaran html.

No comments: