Monday, February 05, 2007

pROjeK meMbaNTu maNGsa baNJiR jOhOr - tHe eVEnt 2

Gambar-gambar sepanjang Ekspedisi Membantu Mangsa Banjir Johor (eM2bJ) yang diambil oleh saya dan Ummi akan disiarkan pada hari Selasa tengahari di link eM2bJ di bawah Chat Box. Khabarnya Walid pun akan menghantar gambar-gambar yang diambil menerusi kameranya so akan di siarkan juga nanti.

No comments: